www.mobarn.noVåre barnehager

Informasjon korona og beredskap

Her finner dere viktig og nyttig info om beredskap og drift av vår barnehage, under koronapandemien.

Dagens beredskapsnivå: Gul

Beredskapsleder: Sonja Lønøy Bjørshol, stedfortredende styrer. Tlf: 90 62 85 08

Beredskapsgruppe: styrer, ped.ledere og verneombud.

 

Hva skal du gjøre hvis du eller barnet ditt er syk eller mistenker at du er smittet av koronavirus? 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_er_syk_eller_mistenker_at_du_er_smittet_med_koronavirus/

 

Lokale retningslinjer:

https://www.averoy.kommune.no/andre-aktuelle-saker/koronapandemien-status-og-tiltak.4228.aspx

Her kan du sjekke symptomer og bestille test 

https://www.averoy.kommune.no/andre-aktuelle-saker/testing-ved-covid-19-symptomer-eller-mistanke-om-smitte.4546.aspx

 

Nasjonal veileder smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 

 

Andre nyttige lenker: 

Utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/barnehager-korona/#

Helsenorge.no

https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

https://bufdir.no/aktuelt/temaside_koronavirus/befolkningen/