www.mobarn.noVåre barnehager

Hovedopptak for barnehageplass til høsten 2022

VELKOMMEN TIL MOBARN PANORAMA BARNEHAGE 😊 Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak er 1. mars. Tildelingene av plass vil skje i løpet av mars, oppstart nytt barnehageår er 15.august. Søknad om ny plass i barnehagen skal være elektronisk, du finner den her: https://www.averoy.kommune.no/andre-aktuelle-saker/soke-eller-bytte-barnehageplass.1446.aspx

Rett til plass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av måneden barnet fyller ett år i samsvar med barnehageloven.

Barna har rett til å beholde plassen fram til de begynner på skolen.

Averøy kommune er barnehagemyndighet. Det er kommunen som godkjenner barnehager, gjennomfører tilsyn i alle barnehager og samordner barnehageopptaket. Samordning av opptaket vil blant annet si at kommunen tar i mot alle søknader om barnehageplass.

Følg lenken under for å lese mer og søke om ny eller endret plass:

https://www.averoy.kommune.no/andre-aktuelle-saker/soke-eller-bytte-barnehageplass.1446.aspx

VELKOMMEN TIL MOBARN PANORAMA BARNEHAGE 😊