www.mobarn.noVåre barnehager

Ansatte

Administrasjon

Aina Helset

Stilling: Styrer
452 75 499
aina.helset@mobarn.no

Utdannet førskolelærer, med fordypning i nærmiljø, læring og ledelse. Videreutdanning i skolefritidspedagogikk og veiledning.

Blåklokka

Randi Bjerkelund

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 696
panorama.blaklokka@mobarn.no

Tone Bae Ramsøy

Stilling: Barnepleier

Tone er konstituert barnehagelærer våren 2022. Epost: panorama.barnehagelarer2@mobarn.no

Usa Lakul

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Bodil Mellemset

Stilling: Assistent

Rødkløveren

Grete Gjerde Solli

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 698
panorama.rodkloveren@mobarn.no

Marianne Furø

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Anna Kalashnikova

Stilling: Assistent

Utdanner seg til fagarbeider i barne og ungdomsarbeiderfag.

Nina Bjørke

Stilling: Vikar

Nina er fast vikar og godt kjent på alle avdelingene. Hun stepper dette halvåret inn blant annet der det er trengs ekstra ressurser, og ved annet behov/fravær.

Fredrik Meek

Stilling: Vikar

Fredrik er fast vikar og godt kjent på alle avdelingene. Han stepper inn alle steder det er behov, både ved ekstra ressurser og fravær av ulike årsaker.

Tiriltunga

Lea Roaldsøy

Stilling: Pedagogisk leder

Epost : panorama.barnehagelarer@mobarn.no / panorama.tiriltunga@mobarn.no

Sissel Eva Ellingvåg

Stilling: Assistent

Fredrik Meek

Stilling: Vikar

Fredrik er fast vikar og godt kjent på alle avdelingene. Han stepper inn alle steder det er behov, både ved ekstra ressurser og fravær av ulike årsaker.

Nina Bjørke

Stilling: Vikar

Nina er fast vikar og godt kjent på alle avdelingene. Hun stepper dette halvåret inn blant annet der det er trengs ekstra ressurser, og ved annet behov/fravær.

Andre ansatte

Areewan Prenechat

Stilling: Renholder

Maiken Jutvik

Stilling: Vikar

Alise Helset Gundersen

Stilling: Vikar

Sylwia Balcerzak

Stilling: Vikar

Alida Bjerkelund Veiset

Stilling: Vikar

Sara Hagen Myrnes

Stilling: Vikar

Sara er barnehagelærerstudent, og skal være vikar hos oss fra midten av mai og frem mot høsten.

Martine Hansen

Stilling: Vikar

Trond Sandnes

Stilling: Vikar

Susann Vikene

Stilling: Barnehagelærer

Susann er nyansatt barnehagelærer hos oss, og starter i august. Vi ser frem til å ha henne i teamet vårt.