www.mobarn.noVåre barnehager

Ansatte

Administrasjon

Aina Helset

Stilling: Styrer
452 75 499
aina.helset@mobarn.no

Utdannet førskolelærer, med fordypning i nærmiljø, læring og ledelse. Videreutdanning i skolefritidspedagogikk og veiledning.

Blåklokka

Randi Bjerkelund

Stilling: Pedagogisk leder
971 70 356
panorama.blaklokka@mobarn.no

Tone Bae Ramsøy

Stilling: Barnepleier

Tone er konstituert barnehagelærer våren 2022. Epost: panorama.barnehagelarer2@mobarn.no

Usa Lakul

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Bodil Mellemset

Stilling: Assistent

Rødkløveren

Grete Solli Gjerde

Stilling: Pedagogisk leder
934 93 747
panorama.rodkloveren@mobarn.no

Marianne Furø

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Anna Kalashnikova

Stilling: Assistent

Utdanner seg til fagarbeider i barne og ungdomsarbeiderfag.

Gunhild M S Nedreberg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Gunhild er ute i foreldrepermisjon.

Nina Bjørke

Stilling: Vikar

Nina er fast vikar og stepper dette halvåret inn for våre barnehagelærerstudenter når de er på skolen.

Tiriltunga

Iselin Megård

Stilling: Pedagogisk leder

Iselin startet i stillingen sin som pedagogisk leder på Tiriltunga, i desember 2021. Hun er deltidsstudent og er ferdig utdannet barnehagelærer til sommeren, derav konstituert for vårhalvåret.

Lea Roaldsøy

Stilling: Barnehagelærer

Lea startet i stillingen sin som barnehagelærer på Tiriltunga, i desember 2021. Hun er konstituert for våren 2022, frem til hun er ferdig utdannet barnehagelærer til sommeren.

Sissel Eva Ellingvåg

Stilling: Assistent

Nina Bjørke

Stilling: Vikar

Nina er fast vikar og stepper dette halvåret inn for våre barnehagelærerstudenter når de er på skolen.

Andre ansatte

Areewan Prenechat

Stilling: Renholder

Wanida Veivåg

Stilling: Vikar

Nicharee Røsand

Stilling: Vikar

Fredrik Meek

Stilling: Vikar

Marie Kristine Aandahl

Stilling: Vikar

Ellen Hals Kristiansen

Stilling: Vikar