www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøposer til alle barna i Mobarns 12 barnehager.

Mobarns barnehager er Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen. For å bidra til å redusere bruken av plast i barnehagene leverer vi ut tøyposer til alle barn og voksne i Mobarns 12 barnehager.

Voksne har et ansvar for å være bevisst egne holdninger til plastbruk, og samtidig stimulere til gode holdninger hos barna. Det barna får som vane tidlig, vil gjerne følge dem senere i livet.

Alle barn i Mobarns 12 barnehager får sin egen tøypose til skiftetøy som er laget i 100% økologisk bomull ved oppstart i barnehagen. Vi estimerer at dette tiltaket kan redusere det årlige plastforbruket i barnehagene våre med nær 1 tonn, fordelt på 800 barn.

Posen merkes barnehage og barnets navn, og skal være med i barnehagen hver dag.

Vi har som et overordnet mål og bli plastfrie barnehager, og med dette tiltaket bidrar vi til å redusere plastforbruket i barnehagene våre ytterligere.