www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøfyrtårn

Mobarns 12 barnehager er alle sertifiserte miljøfyrtårn. Vi ble sist resertifisert i 2023.

Det å være miljøfyrtårn innebærer at vi har fokus på miljø i alt vi foretar oss. Vi rapporterer til Miljøfyrtårn om hvordan vi jobber og setter oss nye/reviderte mål for hvert år. 

 

Miljøpolicy Mobarn Panorama barnehage:

1: En trygg og god barnehage for barna.
2. En trygg og god arbeidsplass for personalet.
3: Redusere/unngå skader og ulykker i barnehagen.
4: Forebygge yrkesskader.
5: Respekt og forståelse for naturen.

 

Som ett av våre miljøtiltak, deler vi ut tøyposerfor for bruk til skiftetøy til alle våre barn. Vi estimerer at dette totatl i alle Mobarns barnehager, kan redusere det årlig forbruket av plastposer med ett tonn.

  

I tillegg til appen "La Vandre", som er en app der foresatte kan selge/bytte/kjøpe klær, sko og utstyr til barna i egen barnehage, jobber vi også internt i barnehagen med både kildesortering og reduksjon av plast. Har dere lyst til å lese mer om hva vi jobber etter, kan dere ta en titt i denne: Pbl og Naturvernforbundet. Plast og giftfrie barnehager veiledningshefte

 

Vi oppfordrer også alle våre leverandører til å redusere bruken av plast og heller bruke kasser, sende papirer på epost istedet for kataloger i posten, samt samlede leveringer av varer i stedet for delleveringer. Vi handler også i hovedsak helst hos leverandører og produsenter som selv er miljøfyrtårn.

 

Her kan dere lese våre klima og miljørapporter fra de siste årene. Dette er ting vi hvert år rapporterer i miljøfyrtårnportalen hvert år, og som viser hva og hvordan vi jobber i forhold til klima og miljø.

Årlig klima- og miljørapport 2023 Mobarn Panorama barnehage AS - Miljøfyrtårn

Årlig klima - og miljørapport 2022 Mobarn Panorama barnehage - Miljøfyrtårn

Årlig klima- og miljørapport 2021 Mobarn Panorama Barnehage - Miljøfyrtårn

 

Har dere som kunder, samarbeidspartnere eller andre interessenter innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Mobarn Panorama barnehage som samarbeidspartner, ta vi gerne mot innspill, sånn at vi sammen jobber for å skape et mer bærekraftig samfunn. Send gjerne en epost til panorama@mobarn.no for å gi dine innspill.