www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøfyrtårn

Mobarns 12 barnehager er alle sertifiserte miljøfyrtårn. Vi ble sist resertifisert i 2020.

Det å være miljøfyrtårn innebærer at vi har fokus på miljø i alt vi foretar oss. Vi rapporterer til Miljøfyrtårn om hvordan vi jobber og setter oss nye mål for hvert år. 

 

Miljøpolicy Mobarn Panorama barnehage:

1: En trygg og god barnehage for barna.
2. En trygg og god arbeidsplass for personalet.
3: Redusere/ unngå skader og ulykker i barnehagen.
4: Forebygge yrkesskader.
5: Respekt og forståelse for naturen.