www.mobarn.noVåre barnehager

Handlingsplan mot mobbing

Mobarn applauderer ny mobbelov som nå sikrer like rettigheter også for barnehagebarn Vi i Mobarn er glad for at barns rettigheter til et trygt og godt miljø nedfelles i lovs form. Skolebarn og voksne har gjennom lovgivningen beskyttelse mot å oppleve mobbing og krenkelser, klart barnehagebarna skal ha det samme!