www.mobarn.noVåre barnehager

Barn og sykdom

Her finner dere nyttig informasjon om ulike sykdommer, plakater, rutiner fra barnehagen, skjema for medisinering, osv.

Plakat over smittsomme sykdommer, med info om symptomer, smittemåter, o.l:

Informasjon smittsomme sykdommer

 

Rutiner for legemiddelhåndtering i Mobarns barnehager:

  • Som hovedregel skal barnet medisineres utenom barnehagetiden så langt dette er mulig.
  • Barnehagen er ikke pliktig til å bistå foreldrene med utlevering av legemidler til barnet.
  • Dersom barnehagen velger å hjelpe foreldre med legemiddelhåndtering, skal det foreligge en skriftlig avtale om legemiddelhåndtering. 
  • Før personalet i barnehagen kan påta seg legemiddelhåndtering, må barnets foreldre i tillegg levere en legemiddeloversikt.
  • De ansatte som påtar seg legemiddelhåndtering, skal ha opplæring og informasjon fra barnets foreldre og/eller behandlende lege. Ved behov skal legen utarbeide en skriftlig veiledning.
  • Daglig leder kan avgjøre at personalet ikke skal delta i legemiddelhåndteringen, dersom det ikke er gitt tilstrekkelig opplæring.
  • De to skjema som må fylles ut finner dere her: 

 

Barn trenger ikke ha feber for å være syk, det er barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan være i barnehagen og om barnet klarer å delta i alle barnehagens aktiviteter som vanlig.

Nyttig info og svar på ting du lurer på, kan du også finne her: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/barnehager-og-smittevern/