www.mobarn.noVåre barnehager

Skjema over sykdommer barn, symptomer og forholdsregler

Sykdom

Inkubasjonstid

Symptomer

Smittemåte

Tiltak i barnehagen

 

Barnemark

Varierer, men som oftest 4-6 uker

ü  Analkløe, særlig på kveld/natt

ü  I enkelte tilfeller kan marken ses i anusåpningen

ü  Kontaktsmitte, primært via anus-finger-munn kontakt og via sengeklær i samme husstand

ü  Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling

ü  Skjerpede hygienerutiner ved utbrudd

ü  Informasjon til foreldregruppen

Brennkopper

4-10 dager

ü  Væskende og/eller skorpebelagte sår på ekstremiteter og i ansikt

ü  Kontaktsmitte

ü  Svært smittsomt blant nyfødte, moderat smittsomt blant barn, lite smittsomt blant voksne

ü  Barn kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll.  Ved få og små lesjoner kan dette la seg gjøres ved god tildekking

ü  Skjerpede hygienerutiner ved utbrudd

Femte barnesykdom

2-21 dager

ü  Rødt sammenflytende utslett i ansiktet sprer seg til resten av kroppen

ü  Forsvinner i løpet av 7-10 dager.

ü  Mange opplever ingen symptomer.

ü  Immunitet oppnås

 

ü  Nærdråpesmitte

ü  Mest smittsomt før utslett bryter ut

 

ü  Barn kan gå i barnehagen dersom allmenntilstanden tilsier det

ü  Gravide ansatte (før uke 20) skal ikke være i barnehagen ved utbrudd av femte barnesykdom, med mindre hun har påvist immunitet mot sykdommen

Fjerde barnesykdom /3 dagers feberen

 

5-10 dager

ü  Høy feber i ca. tre dager

ü  Deretter temperaturfall og utslett, spesielt på overkropp og ekstremitetene

ü  Feberkrampe kan forekomme.

ü  Immunitet oppnås

ü  Sannsynligvis nærdråpesmitte

 

ü  Barn kan gå i barnehagen dersom allmenntilstanden tilsier det

Forkjølelse

1-7 dager

ü  Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende nese

ü  Nærdråpesmitte eller kontaktsmitte.

ü  Svært smittsomt

ü  Barn kan gå i barnehagen dersom allmenntilstanden tilsier det

ü  God håndhygiene, unngå hosting rett mot andre

Omgangssyke, diare, NORO-virus

12-48 timer

ü  Kort forløp med uvelfølelse, kvalme, brekninger, magesmerter, muskelverk, diaré og feber

ü  Varer vanligvis kun 1-2 døgn

ü  Kontaktsmitte eller nærdråpesmitte ved oppkast

ü  Svært smittsomt

ü  Barn kan vende tilbake til barnehagen 48 timer etter siste symptom

ü  Skjerpende hygienerutiner, særlig i forbindelse med dobesøk.

ü  Informasjon til foreldregruppen ved utbrudd

Hjernehinne-betennelse

2-10 dager

ü  Uspesifikke influensasymptomer i begynnelsen

ü  Fortsetter med feber og frysninger, hodepine , kvalme og oppkast

ü  Det kan også oppstå små blødninger/utslett i huden

ü  Nakkestivhet, ryggstivhet og nedsatt bevissthet kan komme senere i forløpet

 

ü  Direkte kontaktsmitte gjennom dråpesmitte fra nese og hals

ü  Lite smittsomt

ü  Barnet kan vende tilbake til barnehagen når sykdommen er over.

ü  Kommunelege skal rådføres dersom barnehagebarn er smittet

ü  Informasjon til foreldregruppen

 

Influensa

1-3 dager

ü  Feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue

 

ü  Nærdråpesmitte eller kontaktsmitte

ü  Svært smittsomt

ü  Barnet kan gå i barnehagen dersom allmenntilstanden tilsier det

ü  God håndhygiene, unngå hosting rett mot andre

Kikhoste

7-10 dager

ü  Hoste, feber og rennende nese i en uke

ü  Senere hosteanfall, særlig om natten, og med brekninger

ü  Ikke alltid kiking dersom vaksinert

ü  Nærdråpesmitte

ü  Svært smittsomt

ü  Kontakt lege, og hold barnet hjemme etter legens anvisning

ü  Daglig leder skal konferere med kommunelegen dersom det blir påvist kikhoste i barnehagen

ü  Informasjon til foreldregruppen

Kusma

2-3 uker

ü  Hoste, feber og rennende nese i ca. 1.uke

ü  Senere hosteanfall, særlig om natten og med brekninger

ü  Immunitet oppnås

 

ü  Nærdråpesmitte

ü  Svært smittsomt

 

ü  Uvaksinerte barn med sikker diagnose kan gå i barnehage ni dager etter hevelse

ü  Dersom alle barn er vaksinerte avgjør allmenntilstanden når barnet kan gå tilbake til barnehagen

ü  Informasjon til foreldregruppen

Lus (hodelus)

Klø kan oppstå 3-4 måneder etter infestasjon

ü  Kløe

ü  Direkte kontaktsmitte fra hode til hode

ü  Smitter sjeldent gjennom felles bruk av kam, skjerf og lue

ü  Barnet kan fortsette i barnehagen som normalt etter så snart som mulig ha begynt på lusekur

ü  Informasjon til foreldregruppen

Meslinger

10-14 dager

ü  Først feber, hoste, snue og lysskyhet

ü  I løpet av et par dager en type utslett i slimhinnene i munnen

ü  Deretter fallende feber som så stiger igjen samtidig med begynnende meslingutslett

ü  Utslettet begynner vanligvis bak ørene og sprer seg raskt til hele kroppen

ü  Immunitet oppnås

 

ü  Luftsmitte og kontaktsmitte med sekret fra luftveier

ü  Svært smittsomt

ü  Barnet kan vende tilbake til barnehagen tidligst 4 dager etter opptreden av utslett dersom allmenntilstanden er god

ü  Informasjon til foreldregruppen

 

Ringorm

 

1-2 uker

ü  Soppinfeksjon i huden som opptrer som en sterk betennelsesreaksjon i huden

ü  Kontaktsmitte fra mennesker og dyr, eller indirekte via soppsporer på utsyr i dyrenes miljø

ü  Barnet kan vende tilbake i barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt

 

Røde hunder

14-21 dager

ü  Opp til halvparten av de smittede har få eller ingen symptomer

ü  Moderat feber og utslett som brer seg fra ansikt til hele kroppen

ü  Immunitet oppnås

ü  Nærdråpesmitte   

 

ü  Barnet kan vende tilbake til barnehagen minimum 5 dager etter utbrudd av utslett

ü  Gravide ansatte skal ikke oppholde seg i barnehagen dersom det foregår utbrudd av røde hunder og immunitet ikke er påvist

Salmonella

6-72 timer

ü  Kan være asymptomatisk

ü  Diaré, magesmerter, kvalme, hodepine og feber.

ü  Diaréen kan i sjeldne tilfeller være langvarig

 

ü  Smitter gjennom forurensede næringsmidler

ü  Kontaktsmitte fra person-person gjennom fekal-oral smitte

ü  Kan vende tilbake til barnehagen 48 timer etter symptomfrihet

ü  Ved påvist multiresistent salmonella, må det gjøres en individuell vurdering i samråd med helsepersonell

Skabb

2-6 uker ved første gangs smitte

ü  Kløe, ofte med forverring om natten og ved svetting

ü  Små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, siden på større deler av kroppen

ü  Direkte kontaktsmitte av litt lengre varighet, seksuell kontakt og i sjeldne tilfeller indirekte gjennom sengeklær.

ü  Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt

ü  Informasjon til foreldregruppen

Skarlagens-feber

2-5 dager

ü  Først halsvondt, hodepine, feber, kvalme og oppkast

ü  Høy feber, rød tunge (jordbærtunge), finprikket utslett og hudavskalling 1-2 uker etter sykdomsstart på de steder hvor utslettet har vært mest

ü  Det er sjelden man får skarlagensfeber mer enn én gang

ü  Nærdråpesmittet og kontaktsmitte

ü  Barna kan vende tilbake til barnehagen tidligst ett døgn etter igangsatt behandling med antibiotika

ü  Skjerpede hygienerutiner

ü  Informasjon til foreldregruppen

Vannkopper

10-20 dager

ü  Svært smittsomt 1-2 dager før utslettet bryter ut og til vesiklene tørker inn

ü  Immunitet oppnås

ü  Luftsmitte og kontaktsmitte

ü  Kan vende tilbake til barnehagen når utslettet/vesiklene har begynt å tørke inn

ü  Informasjon til foreldregruppen

Øyekatarr

(bakteriell konjunk-tivitt)

1-2 dager

ü  Følelse av å ha et rusk på øyet, kløe, pussdannelse og rødhet

ü  Direkte eller indirekte kontaktsmitte med øyesekret

ü  Svært smittsomt

ü  Barn kan fortsette i barnehagen ved lite til moderat pussdannelse

ü  Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt

ü  Dersom det igangsettes behandling kan barnet vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er startet

ü  Skjerpede hygienerutiner ved utbrudd