www.mobarn.noVåre barnehager

Foreldresamarbeid

Samarbeid med foreldre er utrolig viktig for oss. Selv om vi i barnehagen er mye sammen med barna deres, så er det dere som kjenner eget barn best. Vi er opptatt av at både barn, foresatte og ansatte, skal ha det trygt og godt i barnehagen vår, samarbeid og medvirkning er her viktige områder for å skape en best mulig barnehage for alle parter.

FORELDRESAMTALER                                                                 

Pedagogisk leder inviterer til foreldresamtaler. Disse avvikles i periodene oktober- november og april-mai. Dere kan til enhver tid be om samtaler utenom disse fastlagte foreldresamtalene.

 

FORELDREMØTE                                                                        

Foreldremøte er et forum for informasjon og meningsutveksling, og kan brukes til å ta opp aktuelle temaer som foreldrene eller personalet er opptatt av. Pr i dag, på gult smittenivå, er felles foreldremøte ikke mulig. Vi vil undersøke alternative muligheter når høsten kommer.

 

FORELDRERÅD OG FORELDRENES ARBEIDSUTVALG (FAU)

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, og blant dem velges 2 representanter fra hver avdeling til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). FAU skal være bindeleddet mellom foreldrene og barnehagen. FAU skal i nært samarbeid med barnehagens ansatte planlegge og gjennomføre kontaktskapende arrangementer, og sammen jobbe for et godt barnehagemiljø til det beste for barna.  

 

SAMARBEIDSUTVALGET (SAMU)                                                               

Samarbeidsutvalget består av to representanter fra foreldregruppen og to representanter fra personalet, samt eiers representant. SAMU skal være et kontaktskapende og rådgivende organ og typiske saker her kan være budsjett, barnehagens årsplan, etc. I Panorama barnehage består SAMU av: 2 representanter fra FAU, 2 representanter fra de ansatte, 1 representant fra eier, og styrer i barnehagen.