www.mobarn.noVåre barnehager

Beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep mot barn

I vår barnehage lærer alle barna om kropp, grenser, hvem man kan si fra til hvis man opplever noe ugreit, og om gode og vonde følelser. Det er viktig at barna vet navnet på de forskjellige kroppsdelene, sånn at de kan sette ord på ting hvis det er noe de ønsker å fortelle. Både barn og ansatte må kunne snakke om kropp og følelser, på en naturlig og alderstilpasset måte, sånn at vi skaper rom for åpenhet. Mobarn har utarbeidet en egen handlings- og beredskapsplan for å for forebygge og avdekke overgrep, lenke til denne finner dere nedenfor.