www.mobarn.noVåre barnehager

Priser for barnehageplass

Stortinget har vedtatt ny makspris for heltidsplass gjeldende fra 01.01.2023, og vi i Mobarn følger dette.

Gjeldende satser for Mobarn er:

 

Fra 1.januar 2023:


100% plass kr. 3.000

80% plass kr. 2.640

60% plass kr. 1.980

50% plass kr. 1.650

40% plass kr. 1.320

 

Det ytes 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2

Det ytes 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3

 

 

I tillegg betales det kostpenger pr. mnd., 11 måneder i året:
100% plass kr. 400,-
Redusert plass gir reduksjon i kostpernger tilsvarende reduksjon i plass.

Mobarn får levert varmmat fra Matibox 2 ganger i uken. Matkonseptet er bygget på ekte og ren mat fra lokale kjøkken og produsenter, med de beste råvarer. Alle retter og menyer er basert på rene produkter, sunnhet, miljø, kortreist og bærekraft. Maten som blir levert hensyntar alle barns behov, og det leveres allergialternativer til alle retter, samt halal og vegetar. Vi har også mulighet til å bytte retter, og få levert egne tur -og bålmenyer.

Betaling:
Foreldrebetaling pr. måned, 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.
Barnehageåret i Mobarn varer fra 15. august - 14. august. Reduksjon i foreldrebetalingen.
Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen skal betale mer en 6% av inntekten for en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til den kommunen de bor i og søknaden innvilges for ett år av gangen.

-Redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt
-Gratis kjernetid for barn mellom 3 – 5 år som bor i husstander med lav inntekt

Søknadsskjema om reduksjon til den enkelte kommune finner dere her:

Averøy kommuneSøknadskjema redusert foreldrebetaling

 

Mobarn Panorama barnehage har åpent fra kl. 06.45 til kl. 17.00