www.mobarn.noVåre barnehager

Priser for barnehageplass

Mobarn følger makspris for barnehage som vedtas av stortinget.

Gjeldende satser for Mobarn er:

 

Fra 1.januar 2024:


100% plass kr. 3.000

80% plass kr. 2.640

60% plass kr. 1.980

50% plass kr. 1.650

40% plass kr. 1.320

 

Det ytes 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2

For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023.

 

Fra 1.august 2024:

Vedtatt i statsbudsjett er månedsbetaling for hel plass i barnehage fra høsten 2024, vedtatt endret til 1500,- per måned for distriktskommuner som Averøy.

Foreldre/betalere varsles herved at prisene for barnehageplasser i Mobarn blir endret tilsvarende med virkning fra 01.08.24.

100% plass kr. 1500

80% plass   kr. 1320

60% plass   kr. 990

50% plass   kr. 825

40% plass   kr. 660

 

I tillegg betales det kostpenger pr. mnd., 11 måneder i året:
100% plass kr. 400,-
Redusert plass gir reduksjon i kostpernger tilsvarende reduksjon i plass.

Mobarn får levert varmmat fra Matibox 2 ganger i uken. Matkonseptet er bygget på ekte og ren mat fra lokale kjøkken og produsenter, med de beste råvarer. Alle retter og menyer er basert på rene produkter, sunnhet, miljø, kortreist og bærekraft. Maten som blir levert hensyntar alle barns behov, og det leveres allergialternativer til alle retter, samt halal og vegetar. Vi har også mulighet til å bytte retter, og få levert egne tur -og bålmenyer.

 

Betaling:
Foreldrebetaling pr. måned, 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.
Barnehageåret i Mobarn varer fra 15. august - 14. august. Reduksjon i foreldrebetalingen.
Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen skal betale mer en 6% av inntekten for en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til den kommunen de bor i og søknaden innvilges for ett år av gangen. 

-Redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt

-Makspris for barnehage går ned til 1500 fra 1.8.2024. Maks inntekt for å ha rett på redusert går da ned til 275 000. 
-Gratis kjernetid for barn mellom 3 – 5 år som bor i husstander med lav inntekt. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590 kroner. Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 642 700 kroner.

 

Søknadsskjema om reduksjon til den enkelte kommune finner dere her:

Averøy kommuneSøknadskjema redusert foreldrebetaling

 

Mobarn Panorama barnehage har åpent fra kl. 06.45 til kl. 17.00