/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Søknad om redusert foreldrebetaling

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Det må søkes for hvert barnehageår. Barnehageåret i Mobarn går fra 15. august til 14 august.

Reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til en barnehageplass. I 2021 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 592 167 kroner pr. år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

 

Gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. For barnehageåret 2020/2021 gjelder dette husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 566 100 kroner pr. år.

 

Klikk her for å lese mer på Averøy kommune sine hjemmesider

 

Klikk her for å komme direkte til søknad