www.mobarn.noVåre barnehager

Søknad om redusert foreldrebetaling

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Det må søkes for hvert barnehageår. Barnehageåret i Mobarn går fra 15. august til 14 august.

Reduksjon i foreldrebetalingen

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen er 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til en barnehageplass. I 2022 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 559 167 kroner pr. år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

 

Fra 1. august 2023 blir det gratis barnehageplass fra og med det tredje barnet dersom alle barna har plass i barnehagen samtidig. Dette gjelder for samtlige barnehager i hele Norge.

 

Gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke.

Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen 598 825 kroner.

Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590 kroner.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

 

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for moderasjonsordningene, og de gjelder for barn i kommunale og private barnehager.

Klikk her for å lese mer på Averøy kommune sine hjemmesider

Klikk her for å komme direkte til søknad