www.mobarn.noVåre barnehager

Psykisk helsefremmende barnehager

Årets fokus- og fagområde, er psykisk helsefremmende barnehager.

Tidligere år har vi valgt ett og ett fagområde fra rammeplan som satsningsområde, men siden fagområdene sjelden opptrer alene og alltid vil inngå i enhver aktivitet i barnehagen uansett fokusområde, så ønsker Mobarn nå at alle sine tolv barnehager retter hovedfokuset mot verdien av god psykisk helse hos barna våre. Hovedfokuset vårt vil derfor i årene fremover være hvordan vi skal jobbe for å være nettopp en psykisk helsefremmende barnehage. Alle fagdager for personalet vil fremover ha dette som hovedtema, og for barna har vi i vår barnehage blant annet gått bort fra de typiske små og storbarnsavdelingene, til mindre og mer aldersnære baser og grupper for barna. Med dette ønsker vi å bedre kunne tilrettelegge det fysiske rom og innhold etter hva hver enkelt alder faktisk trenger for å utvikle seg på best mulig måte, og for å komme tettere på barna i det daglige. 

Kjernen i arbeidet er å skape trygge og gode miljøer rundt barn, og mye ligger i relasjonene. Dette er derfor ikke et satsningsområde som byttes ut om ett år eller to, da det å være psykisk helsefremmende barnehager, er en måte å jobbe og være på, som må sette seg i fingertuppene over tid. Det handler altså om å tilpasse miljøet og utstyret til hvert enkelt barn og hver enkelt alder, ut fra hva de har behov for i sin utvikling. Det handler om relasjoner mellom barn, mellom ansatte, og mellom barn og ansatte, og kvaliteten på disse relasjonene.