www.mobarn.noVåre barnehager

Trygghet, trivsel, læring og lek, i Mobarn Panorama er alle inkludert!

Gjennom vår visjon ønsker vi at alle barn og voksne skal føle seg sett og respektert. Dette ved å kjenne seg trygg, ha tillit til hverandre og trives, da kommer leken og læringen frem og vi får et inkluderende fellesskap. Dette er mål vi jobber mot hver dag!