www.mobarn.noVåre barnehager

Foreldre- og personalmøte med mobbeombudet i Møre og Romsdal

Foreldre- og personalmøte var et samarbeidsprosjekt mellom Mobarn's barnehager på Averøy og mobbeombudet Kristin Øksenvåg.

Møtet startet med underholdning av lokale musikere; Odd Einar Naustan og Atle Bekken. De hadde tatt frem sanger som omhandlet vennskap, og Atle fortalte en del om historien bak sangene.

Kvelden fortsatte så med et dialogspill, med påstander som var lett igjennkjennelig for småbarnsforeldre. Det ble diskutert rundt bordet blant foreldre og personale fra begge barnehagene, og de måtte bli enige om de var enig, delvis enig eller uenig i påstanden.

Deretter tok vi en kort summing om hva som ble diskutert mest, hva var man mest enig om eller uenig om, og om påstandene var relevante.

 

Hvordan kan mobbeombudet bidra?

Tips til foreldre og ansatte!!

Vi fikk mange gode tips ut over de overnevnte punktene. Hva vi som ansatte og foreldre bør se etter, hva vi bør gjøre, dette begrunnet ut i fra teori og forskning. Hun snakket om en autorativ voksenstil som sier noen om den voksnes forventninger og grenser, kombinert med varme støtte og omsorg, som er postivt for barna.

Det er kjekt som ansatt og foreldre å få en felles forståelse for en eventuell mobbeatferd i barnehagen og hva vi sammen kan gjøre for å forebygge det!