www.mobarn.noVåre barnehager

Livet i fjæra

Vi er nå godt i gang med "sommerbarnehage" på Mobarn Panorama Barnehage. Barna har i disse 2 første ukene hatt Livet i fjæra som tema. Barna har vist engasjement gjennom å bruke lek, undring og sansene sine i denne læringsprossesen.

Tema "Livet i fjæra"

Gjennom tema har barna i Mobarn Panorama Barnehage fått nye begreper tilknyttet livet i fjæra, de har fått bruke kroppen sin gjennom sanser, lek, undring og skaperglede.

 

Mat og Helse

- barnas fiskelunsj og fiskegrateng-

"Personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna" Rammeplanen.

 

 

Natur, miljø og teknologi

- ekskursjonstur til stranda og sansebalje-

"Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring" Rammeplanen.

 

   

 

Kommunikasjon, språk og tekst

- aldersinndelte grupper med begrep, bilder, sang, og lytting-

"Personalet skal bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer" Rammeplanen


 

Kunst, kultur og krativitet

- barna har fått skape sin egen krabbe ut av skjell og formingsmateriale-

"Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om p oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk" Rammeplanen.