www.mobarn.noVåre barnehager

Årets satsingsområde er fagområdet «Kropp, bevegelse, mat og helse» med fokus på psykisk helse.

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.    

Jf. Rammeplan for barnehagen.

 

I Averøy kommune er det blitt utarbeidet et felles årshjul for alle barnehagene og skolene. Tema er psykisk helse og inneholder 4 ulike tema fordelt over barnehageåret.

Ulike tema.

1. Fellesskap.

2. Demokrati og menneskerett

3. Skaperglede og utforskertrang

4. Folkehelse og livsmestring.

 

Det vi ønsker med å fokusere på psykiskhelse er å styrke barnas selvfølelse, legge til rette for at de blir bedre kjent med seg selv og hverandre. Barna skal blir bevisste på sine styrker og ressurser i seg selv og hverandre, de skal også lære å se likheter og ulikheter, muligheter og hindringer, oppdage og undre.