www.mobarn.noVåre barnehager

Førskolegruppen

Vi har egen avdeling for førskolebarna.

Hos oss har vi en egen avdeling for førskolebarna. De har egen dagsrytme, drar på turer og jobber med opplegg  «Trampoline» som er laget for 5-åringene i barnehagen og er revidert etter ny rammeplan for barnehagen. Det legges vekt på lek og læring, undring og refleksjon, språkstimulering og begrepsforståelse. I «Trampoline» møter de temaene Meg og deg, Mønster,  Former, Måling, Tall, Plassering, Sortering, Stavelser, Rim, Symboler og Bokstaver. Dette er temaer som barna vil kjenne seg igjen i når de begynner på skolen.