www.mobarn.noVåre barnehager

Stenging av barnehagen

Regjeringen og Helsedirektoratet har, som et ledd i å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset, vedtatt å stenge alle barnehager i hele landet. Dette omfatter også stenging av Mobarns barnehager.  

Barnehagen stenges i utgangspunktet for alle barn, men for å opprettholde virksomheter i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og for å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt, skal barnehagene sørge for å holde åpent for barn av ansatte i helse- og omsorgssektoren, transportsektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.

Det er viktig at alle, både enkeltpersoner og virksomheter, bidrar i den store dugnaden med å begrense smittespredningen. Vi ber derfor om forståelse for situasjonen og oppfordrer samtidig alle til å følge de faglige rådene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Barnehagen er i første omgang stengt fra og med fredag 13. mars og frem til torsdag 26. mars. Vi gjør oppmerksom på at dette kan endres. Vi vil holde dere fortløpende oppdatert om situasjonen, og ber dere også følge med på Folkehelseinstituttets hjemmeside for informasjon.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med styrer Sonja Bjørshol telefon 906 28 508.