www.mobarn.noVåre barnehager

Velkommen til nytt barnehageår 2020/21

Da er vi endelig i gang med det nye spennende barnehageåret! Velkommen til alle nye småbarn, velkommen til alle som kommer fra ferie og lykke til på skolen alle skolestartere - savner dere allerede!

Dette barnehageåret har vi Etikk, religion og filosofi som satsningsområde, og vi gleder oss til å undre oss sammen med barna. I Rammeplan for barnehager har vi mange ulike fagområder som skal ivaretas gjennom hverdagen, der dette er ett av hovedområdene. I tillegg fortsetter vi å jobbe med kommunens årshjul for psykisk helse.

Vi er i høst fordelt slik at alle de store barna er i andre etasje, mens alle de små er i første etasje. Dette gir rom for alderstilpassede pedagogiske opplegg. Det er samtidig et godt utgangspunkt når det gjelder smittevern i denne nye hverdagen vi alle står i. Per tiden har barnehagene gult lys, ifølge trafikklysmodellen i smittevernveilederen. Dette betyr at vi er avdelingsvis gjennom dagen, i vårt tilfelle er vi da en gruppe oppe og en nede.

Rødkløveren, Tiriltunga og Blåklokka ønsker alle lykke til med det nye året!

Ved spørsmål angående smittevern eller tilvenning, er det bare å ta kontakt!