www.mobarn.noVåre barnehager

Refleksdagen 15.oktober

I dag 15 oktober markeres refleksdagen over hele landet. Målet med denne dagen er å få folk til å bruke refleks slik at de ikke havner i en ulykke (www.tryggtrafikk.no). Dere finner refleks i barnas hylle i dag som de skal få med seg hjem.  

I forbindelse med denne dagen har vi denne uken hatt tema, aktiviteter og samlinger med fokus på refleks, og generelt hvordan vi kan ferdes trygt i trafikken.

Vi har brukt Barnas Trafikklubb som  verktøy. Barnas trafikklubb har blitt oppdatert med nye virkemidler, og de har laget et ferdig pedagogisk opplegg for barnehager ut fra Rammeplanen for barnehagen og de forskjellige fagområdene som er der. Det er også for foreldre, skoler m.m.

Sjekk gjerne ut nettsidene deres for tips og ideer til hvordan dere hjemme kan øke barnas bevissthet rundt trafikksikkerhet www.barnastrafikklubb.no.

 

Her i barnehagen har barna fått laget sine egne "refleksvester" av pappkartong og aluminiumsfolie som vi har hengt opp. Dette for å minne på barna viktigheten av refleks.

 

 

I samlingene våre har vi lest bok: Mikkel i mørket ,og vi har sett film fra barnas trafikklubb Molly og partner prøver refleks. Vi har også sett Lyset (barnas trafikklubb sin maskot) i dansevideo med sangen Se og bli sett.

 

Vi har hatt naturposter ute på barnehageområdet med trafikk som tema.

  

Førstehjelpsbamsen Henry, og Brannbamsen Bjørnis stilte opp som gode forbilder med refleksvester og lue inne i det mørke skuret da barna fikk gå med lommelykter å lete etter reflekser.

 

 

På barnehagens turdager påpeker vi viktigheten av det å ferdes trygt i trafikken. Vi snakker om hvorfor vi har refleksvester på, vi tar oss god tid til å krysse veien - ser og hører-, og vi ser på skiltene som er langs veien og unders oss på hva disse betyr. Vi ønsker at barna skal forstå viktigheten av hva det vil si å ferdes trygt i trafikken. Alle som ferdes i trafikken har et ansvar for å unngå ulykker. 

Barnas trafikklubb har forenklet vegtrafikkloven slik at det skal være lett for de minste å forstå hva som står i trafikkloven. De sier også at denne regelen er den viktigste regelen å huske på i trafikken:

"Du skal være forsiktig i trafikken. Det er fordi det ikke skal skje ulykker og for at alle skal være trygge».

https://www.barnastrafikklubb.no/

 

«Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.»

Normer og verdier ligger til grunn for våre valg som trafikanter. Trafikken er et samspill mellom mange forskjellige deltagere. En god trafikant må hele tiden kunne ta selvstendige valg og gjøre egne vurderinger. Vi skal dele plassen med andre, hjelpe hverandre, vise hensyn, vente på tur, følge regler, beherske følelser og inngå kompromisser. Det er viktigere å tenke på plikter enn rettigheter i trafikken.

Barn lærer først og fremst av det vi gjør, og derfor er det så viktig at vi er konsekvente og oppmerksomme på hva vi gjør i praksis. Snakk med barna om regler, hvorfor vi har regler, hva som skjer når vi bryter regler og hva vi kan gjøre hvis vi ser noen andre bryter regler.

 Kilder: Rammeplan for barnehagen og Trygg Trafikk