/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Barnehagedagen 2022

Barnehagedagen 2022 arrangeres 15. mars. Tema for dagen er barnehagenes arbeid med vennskap og slagordet er: «Vennskap - Du og jeg». Å skape vennskap og lære barn å beholde venner er viktig for barnet her og nå, og for framtiden. Ifølge rammeplanen skal alle barn oppleve å være betydningsfulle for felleskapet og kunne være i positivt samspill med andre barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barna skal også få erfare hvordan alle kan lære av hverandre og fremme sin nysgjerrighet for likheter og forskjeller.

I dag ble alle barn og foresatte møtt med farger og feiring. Det første som møtte dem var en kurv med hjerter som hang på porten. Her kunne man ta et hjerte, og sammen med barna skrive noe om vennskap og henge det på porten til barnehagen. En varm og fin start på dagen.

 

Rett ved porten er det også en hel vegg som viser prosjektet vårt relatert til tema for barnehagedagen, nemlig vennskap. Barna har hatt stort medvirkning i dette prosjektarbeidet, de har selv kommet med sitater om vennskap som nå henger på veggen, de har malt regnbue, håndavtrykk, og laget et fantastisk vennskapspuslespill. 

Her ser dere flere bildeglimt fra engasjerte barn som markerer barnehagedagen 2022! Hurra!