www.mobarn.noVåre barnehager

Barnehagedagen 2023 «Liten og stor»

Barnehagedagen har blitt markert siden 2005 og setter barnehagens hverdag, aktiviteter og kvalitet i fokus. Barnehager over hele landet benytter dagen på ulikt vis – ofte med aktiviteter der målet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Det er representanter fra FUB (Foreldreutvalget for barnehager), Fagforbundet og Utdanningsforbundet som bestemmer temaet for Barnehagedagen hvert år. Har du lyst kan du lese mer her: https://foreldreutvalgene.no/fub/barnehagedagen/

Vi i Mobarn Panorama barnehage markerte selvsagt også barnehagedagen 14.03.23 🎈🎈

Slagordet for barnehagedagen 2023, er "Liten og stor". Årets markering setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen, og hva barna kan få til med flere ansatte til stede sammen med seg i barnehagehverdagen. Ja, vi har en bemanningsnorm, og ja, vi følger selvsagt den i vår barnehage også, men tenk på hvor mye mer vi kunne gitt barna med flere ansatte 💙

Rammeplanen for barnehager vektlegger betydningen av et tilstedeværende personale som ser hvert enkelt barn. I rammeplan står det også blant annet at: «I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.» Barn trenger voksne som kan se dem, lytte til dem, leke med dem og trøste ved behov. Et stabilt, kompetent og tilstedeværende personale, er blant de viktigste enkeltfaktorene for at barn skal få et godt barnehagetilbud, og vi vi trenger derfor tilstrekkelig mange av disse ansatte 🤩

Her er et bildeknippe fra hva våre flotte barn og ansatte har drevet med frem mot årets barnehagedag, og hva de nå stiller ut i anledning barnehagendagen "Liten og stor". Her kan du lese barnas egne uttalelser om "voksne" i barnehagen, se bilder av hva ansatte gjør sammen med barna med i hverdagen, og prosjekter med håndavtrykk og stige for å visualisere progresjon "liten og stor"❤️️

   

Her har barna selv kommet med utsagn om hva de ansatte gjør for dem i barnehagen🤩