www.mobarn.noVåre barnehager

Resertifisert som Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, der formålet er å heve miljøprestasjonene, og Mobarn Panorama barnehage har høsten 2023 blitt resertifisert som miljøfyrtårn, og fått sertifikat for tre nye år!

SERTIFIKAT 

Virksomheten oppfyller følgende kriteriesett:
0 A Felleskriterier, privat og statlig
36 Barnehage


Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i
overensstemmelse med de nevnte kriterier. Virksomheten kan dermed
dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi,
transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

 

Vi er stolte over å være en miljøfyrtårn-bedrift!