www.mobarn.noVåre barnehager

Hvem vil du skal bestemme hvilken barnehage ditt barn skal gå i?

Er du enig i at foresatte selv skal få velge barnehage til sine barn? Er du enig i at private og kommunale barnehager bør likebehandles, sånn at alle har samme muligheter? Da bør du engasjere deg nå! For med regjeringens forslag til endringer i barnehageloven som nå er ute på høring, står både forutsigbarhet og likebehandling for fall i barnehagesektoren, det samme gjør foreldrenes valgfrihet.

Ta en titt på denne siden, les og se filmsnutter for kort og grei info om hva dette handler om og hvordan det kan påvirke ditt barnehagetilbud: 
 

Frist for å sende høringssvar er 1. februar 2024. Du kan lese alt om det her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-styring-og-finansiering-av-barnehagesektoren/id3001726/?expand=horingsnotater

 
 
Regjeringen vil svekke foreldrenes valgfrihet og fjerne mekanismene for likebehandling av barn og barnehager. Skal du noen gang engasjere deg, så er det nå !