www.mobarn.noVåre barnehager

Hurra for Barnehagedagen 2024!

Barnehagedagen ble markert for første gang i 2005. Siden da har stadig flere barnehager, landet rundt, valgt å bli med på markeringa. Målet er å synliggjøre innholdet i norske barnehager, hvert år med nytt tema. I 2024 markeres dagen den 12.mars, og setter søkelys på kulturarv, med slagordet Stedet mitt!  

Markeringen skal i år bidra til å synliggjøre hvordan barnehagen og ansatte jobber for å gi barn kunnskap om og erfaring med kulturarven i sitt nærmiljø.

Barnehagen er en viktig kulturarena. Det er et sted der barn får kunnskap og erfaring med lokale tradisjoner og muligheten til å oppleve tilhørighet til eget nærmiljø. Derfor er kulturarv valgt som tema for Barnehagedagen 2024.

Barnehagebarn vokser opp i et mangfold av kulturinntrykk. Barnehageansatte og foreldre har en viktig oppgave med å gi barna gode opplevelser i og rundt nærmiljøet.

I Mobarn Panorama barnehage har vi frem mot barnehagedagen holdt på med prosjektarbeid relatert til hva vi ser på som kultuarv for Averøy, og valget falt sammen med barna, på havet. Barna har i den anledning laget både båt og fisker, samt vært på turer til havet og lett etter krabber, tang og skjell. 🦀🐟🐚🌊🐙

Vi har også hengt opp en plakat til foresatte, der vi håper dere kan skrive noe om hva kulturarv betyr for dere 🤎

 

 

 

 

Det ble selvfølgeig flagget i barnehagen også i dag! Hurra for barnehagedagen 🤩