www.mobarn.noVåre barnehager

Endring i forskrift om foreldrebetaling

I løpet av våren 2015 er det gjort 2 endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

1. Redusert foreldrebetaling for familier med inntekt under 473000,-

2. Gratis kjernetid 20 timer pr. uke for 4 og 5 åringer for familier med inntekt under 405000,-

 

Mer informasjon og søknad finner du her: Informasjon og søknad om redusert foreldrebetaling