www.mobarn.noVåre barnehager

Trafikk kampanje

Trygg trafikk har kampanje i alle barnehagene på Averøy i uke 2 og 3

"Vi har ingen barn å miste!»

Kursholder Marie Louise Simonsen Zangenberg fra Trygg Trafikk

 

Godt nyttår 2018

I forbindelse med Averøy kommune sin Trafikk-kampanje i uke 2 og uke 3 skal vi i Mobarn Panorama Barnehage ha fokus på trafikk gjennom januar måned.

Barna er det viktigste vi har, og de er utsatt for trafikk både til og fra barnehagen hver dag. Noen går, andre sitter på i bil, og noen sykler.

Barn har ikke evnen til å se, forstå, beregne og høre alt som foregår i trafikken, og derfor er det ekstra viktig for voksne å være gode rollemodeller i trafikken.

Barn er impulsive. De har lett for å glemme at de er i ferd med å krysse veien hvis de oppdager noe spennende.

                                                                                                                                                             -Trygg trafikk-

Trafikk er nå integrert som en del av rammeplanen gjennom fagområdet nærmiljø og samfunn. Der står det: «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.»

Vi i Mobarn Panorama Barnehage ønsker at alle barna skal være trygge i trafikken. Personale fra barnehagen har vært på kurs i regi av Trygg Trafikk og vi er nå med på Averøy kommunes trafikk-kampanje. Vi er veldig opptatt av å fortelle og vise barna hvordan vi ferdes i trafikken når vi er ute på turer i nærområdet. Vi trenger også hjelp fra dere foreldre for at barna skal kunne ferdes trygt til og fra barnehagen.

Vi har satt oss opp noen punkter på hvordan vi skal kunne hjelpe barna med en trygg ferdsel, og oppfordrer alle foreldre til å være med på å følge disse. Noen av punktene er utarbeidet etter Trygg Trafikks anbefalinger, og noen regler er lovpålagte etter Norsk Lov.

 

Trafikk i Mobarn Panorama Barnehage

  1. Det er påbudt å sikre barn i bil.

Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt. Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen. Dette gjelder uansett lengde på kjøreturen.

 2. Rygg alltid inn når du parkerer.

Parkeringsplassen er mer oversiktlig når du kommer kjørende inn på den, enn når du skal forlate den.

 

3.    Lukk porten når du går igjennom.

Små barn løper fort og plutselig kan noen barn komme seg ut porten uten at vi voksne rekker å holde følge. Lukk porten så ingen barn kommer seg ut uten riktig følge.

 

4.    Slå av motoren på bilen før du forlater den.

Forbudet mot tomgangskjøring er regulert i Trafikkreglenes § 16:

I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn. Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødvendig utslipp av røyk eller gass.

 

 

Vil du vite mer om trygg ferdsel i trafikken, gå inn på www.tryggtrafikk.no