www.mobarn.noVåre barnehager

Grønne tanker - Glade barn

I April og Mai har vi et ekstra fokus på å arbeide med Grønne tanker - Glade barn. Tanker som hjelper deg til å bli trygg, kalles grønntanker. Grønn (bamsen) tenker grønne tanker hele tiden. Rød (bamsen) tenker rødtanker hele tiden. Det er tanker som lurer deg til å bli mer redd, trist og sint enn du trenger - rødtanker. Alle mennesker tenker både rødtanker og grønntanker. Og ved å øve seg på å undersøke om en tanke er rød eller grønn blir vi litt klokere!

Dette er en pedagogisk materialpakke som har til hensikt å stimulere barns tanke - og følelsesbevissthet. Barns tanker er avgjørende for barnets følelser, handlinger og utvikling. Barn kan øve på å bli en god venn for seg selv, en venn som støtter og trøster når livet er vanskelig, og gleder seg når mye går bra. De kan øve på å tenke om seg selv og andre med vennligheet og respekt.